100si

Vpisano: 5.9.2008 17:53:09

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14.07.2008

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov - regres za prehrano med delom julij-december 2008 (negospodarstvo)

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01) ministrica za delo, družino in socialne zadeve objavlja

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Količinik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2008, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje julij–december 2008, je 1,039.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2008 je 3,69 EUR na dan.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2752