100si

Vpisano: 8.9.2008 9:42:37

Javni razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Trebnje za leto 2008

Predmet razpisa

Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Trebnje, v skupni višini 29.210,00 €, ki se bodo uporabila za naslednje namene:

 • graditev, nakup zemljišča, zgradb in opreme - osnovnih sredstev
 • investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega podjetja
 • spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in investicije v osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je prenehalo delovati, ali bi drugače prenehalo delovati.

Upravičeni stroški:

Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov:

 • stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb
 • stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc)
 • stroški svetovanja
 • stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice na sejmih in razstavah (samo za prvi nastop na določenem sejmu ali razstavi).
 • Rok

  Rok za vložitev vlog: do 22. 9. 2008.
  Prosilec odda vlogo na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer na predpisanem obrazcu Vloga za subvencioniranje obrestne mere, ki ga prejme na Oddelku za gospodarstvo Občine Trebnje.

  Razpisna dokumentacija

  Razpis in obrazci so na voljo na internetni strani občine Trebnje http://www.trebnje.si.
  Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2759