100si

Vpisano: 15.9.2008 9:08:44

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - neuradno prečiščeno besedilo (ZSPJS-NPB10)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - neuradno prečiščeno besedilo (ZSPJS-NPB10)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2773