100si

Vpisano: 25.9.2008 9:06:28

Nadzor prodaje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov v prodajalnah

Tržni inšpektorji so pred začetkom novega šolskega leta, ko so se začeli mladi zopet intenzivno družiti, zaradi česar se veča možnost nedovoljene prodaje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov mladim, opravili nadzor nedovoljene prodaje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov v prodajalnah. Nadzor je trajal od v času od 28. 8. do 30. 8. 2008, nekatere območne enote pa so kontrolne preglede opravile tudi na prvi šolski dan.

Tržni inšpektorji so posebno pozornost posvetili nadzoru nedovoljene prodaje alkoholnih pijač mlajšim od 18 let in prodajo alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. Nadzor se je opravil v prodajalnah v popoldanskem času in na bencinskih servisih v večernem času, ko je prepovedana prodaja alkoholnih pijač v prodajalnah po 21. uri. Istočasno so inšpektorji kontrolirali tudi nedovoljeno prodajo tobačnih izdelkov.

Skupno je bilo na območju Slovenije pregledanih 143 prodajaln. Nedovoljena prodaja alkoholnih pijač je bila neposredno ugotovljena v 6 primerih (4 trgovci so prodali alkohol mladoletnikom, 1 trgovec je prodal alkohol vinjeni osebi, 1 trgovec pa je prodal alkoholno pijačo po 21 uri.). Vsem kršiteljem so bili na kraju prekrška izdani plačilni nalogi s predpisano globo. Prodaja tobačnih izdelkov mladoletnim ni bila ugotovljena. Pri 20 trgovcih so inšpektorji ugotovili neustrezna obvestila o prepovedi prodaje alkohola in tobačnih izdelkov. Kršitelji so nepravilnosti takoj odpravili, zato so jim inšpektorji izrekli samo opozorilo po Zakonu o prekrških (ZP-1).

Kljub stalnemu nadzoru na področju nedovoljene prodaje alkoholnih pijač še vedno prihaja do kršitev, čeprav jih je na število pregledanih trgovcev malo. Zaradi zaščite mladostnikov pred škodljivimi vplivi alkohola in tobaka pa bo tržna inšpekcija z nadzorom nadaljevala tudi v prihodnje.

Vir: Tržni inšpektorat
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2804