100si

Vpisano: 2.10.2008 9:47:20

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Vlada je na seji 1. oktobra 2008 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Z uredbo se podrobneje določi merila in postopek za uveljavljanje subvencij k plačilu tržne najemnine, do katere so upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, najemniki, ki živijo v tržnih stanovanjih in že dalj časa čakajo na dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, ter hišniki v hišniških stanovanjih.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2844