100si

Vpisano: 9.12.2008 10:33:52

Vlada določila besedilo novele ZPCP-2

Vlada je na seji 4. decembra 2008 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) in ga poslala Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku. Novela ZPCP-2 omogoča podelitve koncesije gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov tudi brez javnega razpisa, hkrati pa podaljšuje sedanje koncesije za dobo dveh let.

Na podlagi Uredbe o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu izvaja tak prevoz 46 avtobusnih prevoznikov. Direkcija RS za ceste ima z njimi sklenjene koncesijske pogodbe, katerih veljavnost se izteče 31.12.2008. Tako namreč določa ZPCP, na podlagi katerega so bile podeljene prve koncesije avtobusnim prevoznikom brez javnega razpisa.

Predvideno je bilo, da bo 1.1.2009 začela veljati nova Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov in o koncesiji te javne službe, ki naj bi zagotovila pogoje za korenito reformo javnega potniškega prometa, hkrati pa upoštevala tako javni interes kot tudi interese izvajalcev prevoznih storitev. Na podlagi take uredbe bi morali biti izvedeni javni razpisi in z najboljšim ponudnikom sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 8 let.

Ministrstvo za promet je v juliju 2008 sicer pripravilo končni osnutek te uredbe, ki pa ni v celoti izpolnil naših prizadevanj. Neusklajeno je ostalo predvsem vprašanje višine finančnih sredstev za delovanje gospodarske javne službe ter združitev teh sredstev na eni proračunski postavki. Neusklajena finančna razlika je znašala 29,1 milijona evrov. Iz navedenega razloga uredba ni bila posredovana niti v medresorsko usklajevanje.

V nastalem položaju je treba zagotoviti dvoje:

  • da bodo avtobusni prevozniki tudi po 1.1.2009 izvajali redni linijski prevoz, ter
  • da bo imela nova vlada čas odločiti o novem modelu izvajanja gospodarske javne službe in skladno s tem izvesti ustrezne organizacijske in finančne spremembe.
S sprejetjem novele ZPCP-2 bi Direkciji RS za ceste tako omogočili, da v zakonitem roku podaljša koncesijske pogodbe za opravljanje rednih linijskih prevozov v cestnem prometu. Zato tudi predlog državnemu zboru, naj predlog sprememb in dopolnitev Zakona o prevozih v cestnem prometu obravnava po nujnem postopku.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3046