100si

Vpisano: 12.12.2008 10:40:44

Vlada sprejela predlog Uredbe o merilih in pogojih za dajanje posojil po 81. a členu Zakona o javnih financah

Vlada je na seji 10. decembra 2008 sprejela predlog Uredbe o merilih in pogojih za dajanje posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah. Uredba je pripravljena na podlagi prvega odstavka 88.a člena zakona, in sicer za uporabo ukrepa dajanja posojil kreditnim inštitucijam po 81.a členu. Uredba bolj natančno ureja postopek dajanja posojila ter ostale pogoje in kriterije.

Uredba določa postopke in kriterije za odobritev posojil v okviru ukrepov za minimiziranje učinkov finančne krize. Upravičenci, ki bodo vloge naslavljali na SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d., Ljubljana, so kreditne institucije, zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe. Ukrep odobritve posojila sprejme vlada, na osnovi mnenja nadzorne institucije (BS ali AZN). Ročnost posojil je odvisna od ročnosti virov RS. Cena/obrestna mera temelji na strošku zadolžitve s poroštvom RS in se določa v okvirih priporočil ECB.

Gradivo je bilo pripravljeno v sodelovanju z Banko Slovenije in usklajeno z Agencijo za zavarovalni nadzor. Skladno s pravom EU mora biti besedilo uredbe v posvet posredovano Evropski centralni banki in Evropski komisiji.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3062