100si

Vpisano: 31.12.2008 13:08:25

Občutnejša upočasnitev gospodarske rasti in inflacije v prihodnjem letu

Vlada se je seznanila z Ažurirano jesensko napovedjo gospodarskih gibanj, ki so jo pripravili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj. Gospodarska rast se bo v prihodnjem letu občutno upočasnila, počasnejše od jeseni predvidenega bo tudi okrevanje v letu 2010. Ob močno poslabšani aktivnosti bo zaposlenost prihodnje leto upadla, število brezposelnih se bo povečalo, rahlo izboljšanje na trgu dela je pričakovati šele leta 2010. Zaradi občutno nižjih cen surovin in upočasnjene gospodarske aktivnosti bo inflacija prihodnje leto precej nižja od jesenske napovedi, v 2010 pa naj bi se stabilizirala okoli dolgoročne ravnotežne ravni.

V času od priprave jesenske napovedi so se zaradi poglobitve finančne krize in njenega prenosa v realni sektor razmere v mednarodnem gospodarskem okolju in pričakovanja glede prihodnjih gibanj močno poslabšala. Hkrati zadnji razpoložljivi podatki o domači aktivnosti, predvsem pa kazalniki pričakovanih gibanj kažejo, da se spremembe v mednarodnem okolju preko znižanega povpraševanja in znatno zaostrenih pogojev financiranja hitro in močno prenašajo v slovensko gospodarstvo.

V zadnjih dveh mesecih so se napovedi pomembnejših mednarodnih inštitucij glede svetovne gospodarske rasti občutno znižale, v večini naših pomembnejših trgovinskih partneric je v prihodnjem letu pričakovati realni upad BDP. To je precejšnje poslabšanje v primerjavi s predpostavkami jesenske napovedi, ko je bila za evrsko območje pričakovana povprečno enoodstotna gospodarska rast. Druga pomembna sprememba med predpostavkami mednarodnega okolja pa je cena nafte za prihodnji dve leti. Ta v ažurirani napovedi znaša 50 dolarjev/sod, kar odraža padanje cen nafte in je za 70 dolarjev nižja kot v jesenski napovedi.

Zaostrene razmere v mednarodnem okolju že letos vplivajo na nekoliko hitrejšo upočasnitev gospodarske rasti od jeseni predvidene, zato bo letošnja gospodarska rast (4,1 %) nižja, kot so na uradu pričakovali septembra (4,8 %). V prihodnjem letu pa bo učinek poslabšanih razmer v mednarodnem okolju še izrazitejši, tako da se bo gospodarska rast predvsem zaradi močno oslabljene izvozne in investicijske aktivnosti občutno upočasnila in bo znašala 1,1 %. V letu 2009 se bo rast izvoza upočasnila bistveno bolj od jesenske napovedi. Gre predvsem za posledice napovedane recesije v glavnih trgovinskih partnericah in občuten upad izvozih naročil.

Predvsem zaradi zaostrovanja posojilnih pogojev in poslabšanja poslovne klime bo slabša tudi investicijska aktivnost, obseg investicij se bo v prihodnjem letu znižal za 2 % (jesenska napoved: 1,3-odstotna rast). Na uradu pričakujejo predvsem znižanje gradbenih investicij in investicij v opremo in stroje. Zasebna potrošnja pa bo tudi prihodnje leto naraščala (2,8 %), vendar počasneje kot letos (3,4 %). Pod predpostavko stabilizacije razmer v mednarodnem gospodarskem okolju in začetka okrevanja svetovne gospodarske rasti v drugi polovici leta 2009, pa bi se gospodarska rast v Sloveniji leta 2010 lahko okrepila na 3,1 %.

Z znatno upočasnitvijo rasti gospodarske aktivnosti bo zaposlenost v letu 2009 predvidoma upadla za 1,3 %, večje umirjanje je pričakovano zlasti v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, pa tudi v nekaterih storitvenih dejavnostih. Zaradi večjega števila brezposelnih je višja tudi napoved stopenj brezposelnosti v prihodnjem letu: registrirane 7,7 % (jeseni 6,8 %), anketne pa 5,2 % (jeseni 4,8 %). Rahlo izboljšanje na trgu dela je pričakovati šele leta 2010.

Leta 2009 bo rast skupne bruto plače na zaposlenega ob nadaljnjem upočasnjevanju gospodarske aktivnosti, zaostrenih pogojih na trgu dela in nižji napovedi inflacije nominalno za 2,8 o. t. nižja, realno pa za 0,2 o. t. višja od jesenske napovedi. Izrazitejša bo upočasnitev rasti plač v zasebnem sektorju, ki se v večji meri prilagaja spremenjenim razmeram v gospodarskem okolju. Napovedana rast plač v javnem sektorju pa vključuje dogovore o izvajanju novega plačnega sistema, med spremembami predpostavk je le nižja napoved inflacije.

Inflacija bo ob koncu letošnjega leta predvsem zaradi pocenitve nafte na svetovnih trgih znatno nižja (2,2 %), kot so na uradu pričakovali jeseni (5,3 %). V prihodnjem letu bo medletna inflacija ob koncu leta znašala 3,0 %, povprečna inflacija pa bo, delno tudi zaradi upoštevanja gibanja cen v letošnjem letu, upadla kar na 1,1 % (v 2010: 3,0 %). Močan nihaj pod ravnotežno raven, podobno kot letošnji nihaj nad ravnotežno raven, pa ne bo posledica ukrepov ekonomskih politik, ampak zunanjih šokov, tokrat močnega znižanja cen nafte na svetovnih trgih.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3114