100si

Vpisano: 5.1.2009 13:47:49

Vlada sprejela več sklepov za blažitev finančne krize

Vlada je na seji 24. decembra 2008 sprejela naslednje sklepe, ki so nujni za blažitev finančne krize:

  • Vlada je določila besedilo uredbe o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju zaradi odprave plačnih nesorazmerij, s katero bodo ti direktorji po 1.1.2009 prejemali 99% osnovne plače (1-odstotno zmanjšanje – namesto 0,5 odstotkov).
  • Vlada je sklenila, da se ministri uvrstijo iz 64. plačnega razreda v 63. plačni razred in državni sekretarji iz 61. plačnega razreda v 60. plačni razred.
  • Vlada je naložila Ministrstvu za javno upravo, da pripravi spremembo 49. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju s ciljem, da se odprava nesorazmerij za funkcionarje preloži na 1.12.2010.
  • Predsednik vlade in generalni sekretar vlade bosta v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravila predlog nadaljnjih varčevalnih ukrepov.
  • Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo predlog sprememb Zakona o poslancih glede plač in ostalih prejemkov.
  • Ministrstvo za finance bo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za gospodarstvo pripravilo predlog sklepa o določitvi plač direktorjev in nagrad članov svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah.
Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3134