100si

Vpisano: 5.1.2009 14:09:38

Sklep v zvezi s celostno podobo organov državne uprave

Vlada se seznanila, da je Ministrstvo za javno upravo (MJU) pripravilo Pravilnik o spremembah pravilnika o celostni podobi organov državne uprave, s katerim se podaljšuje rok za uporabo enotne celostne podobe do 30.06.2009. Ugotovljeno je bilo, da nekatera ministrstva do 31.12.2008, kar je bilo določeno kot skrajni rok za prehod na enotno celostno podobo, ne bodo porabila obstoječih tiskovin s predtiskanimi individualnimi celostnimi podobami, ki so se uporabljala pred uveljavitvijo Pravilnika o celostni podobi organov državne uprave, zato je z vidika ekonomičnosti nujno, da se rok podaljša. Vlada je istočasno naložila MJU, Ministrstvu za kulturo in Uradu vlade za komuniciranje, da do 30.01.2009 pripravijo analizo implementacije omenjenega pravilnika, ki bo podlaga za strokovno oceno in morebitne nadaljnje aktivnosti pri oblikovanju enotne celostne podobe organov državne uprave.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3140