100si

Vpisano: 5.1.2009 14:21:28

Vlada sprejela sklep o uvrstitvi državnih sekretarjev v 60. plačni razred

Vlada je na dopisni seji 29. decembra 2008 na podlagi 10. člena in priloge 3. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju sprejela sklep o uvrstitvi vseh imenovanih državnih sekretarjev v 60. plačni razred.

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju predsednik vlade, vlada pa na predlog ministra, pristojnega za javno upravo, določi plačne razrede imenovanih državnih sekretarjev.

Zaradi vladnih ukrepov za ublažitev finančne krize in napovedane gospodarske recesije pristojna ministrica predlaga spremembo uvrstitve državnih sekretarjev in sicer, da se vsi imenovani državni sekretarji uvrstijo iz 61. v 60. plačni razred.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3143