100si

Vpisano: 16.2.2009 13:09:28

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo

Republika Slovenija načeloma podpira namen predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, pri čemer ne podpira predlaganih določb v zvezi s porodniškim dopustom, ki je opredeljen v 1. točki 1. člena, ostalim predlaganim določbam pa ne nasprotuje.

Slovenija načeloma predlog direktive podpira, saj smo mnenja, da je potrebno spodbujati varnost in zdravje delavk, ki so noseče ali dojijo. Vendar imamo pri besedilu predloga zadržke, ki se nanašajo na področje urejanja porodniškega dopusta.

Predlog je sporen in za nas nesprejemljiv najprej z vidika, da daje možnost ženski, da se sama odloči, kdaj bo izkoristila razpoložljivi porodniški dopust (pred ali po rojstvu otroka, koliko pred in kolik po) ter posledično ali bo sploh koristila porodniški dopust pred predvidenim datumom poroda. Po tolmačenju Evropske komisije, naj bi država članica morala v primeru nekoriščenja porodniškega dopusta pred rojstvom otroka omogočiti prenos tega obdobja v čas po rojstvu otroka. V Sloveniji je uzakonjena obveznost nastopa porodniškega dopusta 4 tedne (28 dni) pred datumom poroda. Taka rešitev je potrebna tako z vidika varnosti in zdravja delavke, kot tudi otroka.

Nadalje predlog predvideva daljše minimalno trajanje obdobja porodniške, in sicer 18 tednov. Trenutna slovenska zakonodaja ne izpolnjuje tega pogoja, če sledimo tolmačenju Evropske komisije, ki kot porodniški dopust v kontekstu te direktive šteje samo dopust namenjen izključno materi in ne dopusta, ki je namenjen enemu od staršev. V Sloveniji zakonodaja predvideva 105 dni (15 tednov) porodniškega dopusta, ki je namenjen izključno materi otroka. V to obdobje so vključeni tudi 4 tedni (28 dni), ki jih mora mati izkoristiti pred rojstvom otroka. Poleg tega imamo po slovenski zakonodaji dodatnih 260 dni dopusta za nego in varstvo otroka, ki ga upravičenci lahko nastopijo takoj po poteku porodniškega dopusta.

Slovenija zato nasprotuje trenutnemu predlogu besedila direktive v delih, ki se nanašajo na urejanje porodniškega dopusta, saj menimo, da so predlogi sporni glede zagotavljanja varnosti in zdravja matere in otroka ter bi pomenilo omejevanje enakih možnosti moških in žensk oziroma mater in očetov, kar ni v skladu s težnjo nacionalne zakonodaje po čim večji vključenosti očetov v nego in varstvo otrok.

V kolikor bi prišlo do sprejetja besedila, kakršno je vsebovano v predlogu, bi bilo potrebno spreminjati zakonodajo. Zato predlagamo, da Slovenija ne podpre rešitve, kot jih vsebuje trenutni predlog, saj bi to pomenilo spreminjanje zakonodaje na področju, ki velja za eno najbolj urejenih in naklonjenih materi in otroku v Evropi, (poleg tega pa zagotavlja visoko stopnjo enakopravnosti moških in žensk). Ostale določbe, ki varujejo delavko na delovno pravnem področju, so za Slovenijo sprejemljive. Obstoječa delovno pravna zakonodaja namreč zagotavlja ustrezne vsebinske rešitve, kot jih napoveduje predlog direktive, kar je bilo ugotovljeno tudi po podanih pojasnilih Evropske komisije glede pomenov posameznih nejasnih določb predloga direktive.

Republika Slovenija podpira namen, ki ga zasleduje predlog direktive – to je na ravni EU izboljšati obstoječe varstvo nosečih delavk ter prispevati k lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja in k izkoreninjenju neenakopravnosti med ženskami in moškimi v vseh aktivnostih.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3324