100si

Vpisano: 17.2.2009 10:35:34

Določitev zneskov za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009

Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela sklep o določitvi zneskov nadomestila in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009, ki se objavi v Uradnem listu RS. Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009 je 33,38 eurov, znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009 pa je 0,0083 evrov. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Znesek za nadomestilo in predlog cene za enoto obremenitve za leto 2009 je enak znesku za nadomestilo in ceni za enoto obremenitve za leto 2008.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3338