100si

Vpisano: 20.3.2009 11:52:24

Vlada sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Vlada je na seji 19. marca 2009 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Glede na to, da je Vlada RS bila na podlagi Zakona o revidiranju ustanovila Agencijo za revidiranje, je potrebno določiti plačni razred za direktorja. Glede na ostale uvrstitve delovnih mest direktorjev agencij, je predlagana uvrstitev v 57. plačni razred. Agencija ima zelo pomembne in zahtevne naloge, ki imajo mednarodni značaj in so povezane z javnim nadzorom dela revizorjev, revizijskih družb in Slovenskega inštituta za revizijo v delu, kjer ima javna pooblastila na podlagi Zakona o revidiranju. Poleg tega je odgovorna tudi za mednarodno sodelovanje s sorodnimi agencijami v državah članicah EU in v tretjih državah.

Pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je sprememba tehnične narave, saj se spremeni le šifra delovnega mesta.

Zaradi sistemske določitve dodatkov je v 7. členu uredbe eksplicitno opredeljeno, da se dodatki, do katerih so upravičeni direktorji, uporabljajo v višini in obsegu kot je to opredeljeno v Kolektivni pogodbi za javni sektor.

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju sicer določa plačne razrede in podrobnejše kriterije za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede. Kot delovna mesta direktorjev se štejejo tudi delovna mesta rektorjev, dekanov, predsednikov, ki niso funkcionarji, direktorjev vladnih služb, generalnih direktorjev in direktorjev organov v sestavi, načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalnih direktorjev direktoratov, glavnih inšpektorjev, generalnih sekretarjev oziroma sekretarjev državnih organov, ki niso funkcionarji, načelnikov upravnih enot, direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav in strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij. Ta uredba se uporablja tudi za namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3484