100si

Vpisano: 17.4.2009 12:23:22

Obračun DDV od dobave orodja na ozemlju Italije

Pojasnilo DURS, št. 4230-23/2009-2, 6. 4. 2009

Davčni zavezanec navaja, da se kupec blaga s sedežem v Sloveniji ne strinja s plačilom DDV v Italiji za nakup orodja, ki je potrebno za izdelavo aluminijastih profilov in ki po dobavi ostane v Italiji. V zvezi z navedenim davčnega zavezanca zanima, v kateri državi je treba obračunati DDV.

Na vprašanje odgovarjamo:


V konkretnem primeru je kraj dobave orodja in obdavčitev z DDV v Italiji.


Na podlagi druge točke prvega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) so predmet DDV v Sloveniji pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki jih na ozemlju Slovenije, opravi za plačilo:

    a. davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega, četrtega ali osmega odstavka 20. člena tega zakona;

    b. v primeru pridobitve novih prevoznih sredstev, davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, katerih druge pridobitve niso predmet DDV v skladu s točko d) prvega odstavka 4. člena tega zakona, ali katera koli druga oseba, ki ni davčni zavezanec;

    c. v primeru pridobitve trošarinskih izdelkov, pri katerih nastane obveznost obračuna trošarine v Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja trošarine, davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, katerih druge pridobitve niso predmet DDV v skladu s točko d) prvega odstavka 4. člena tega zakona.

Kraj dobave blaga, ki se ne prevaža ali ne odpošilja, je v skladu z 19. členom ZDDV-1 kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi dobava blaga. Dobava blaga v skladu z določbo prvega odstavka 6. člena ZDDV-1 pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik.

Določbi 3. in 19. člena ZDDV-1 sta povzeti po določbah 2. in 31. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L347, 11.12.2006, str. 1) in jih morajo vsebinsko povzemati tudi v drugih državah članicah Skupnosti.

V konkretnem primeru je kraj dobave blaga na podlagi 19. člena ZDDV-1 v Italiji. Ker blago fizično ni prepeljano ali poslano iz Italije na ozemlje Slovenije, v Sloveniji ne nastane obveznost obračuna DDV na podlagi pridobitve blaga znotraj Skupnosti, kot to določa 3. člen ZDDV-1.

V Sloveniji namreč ne pride do obdavčljivega dogodka, ki bi imel za posledico obveznost obračuna in plačila DDV. Pridobitev blaga znotraj Skupnosti je predmet DDV v Sloveniji le, če se blago tudi fizično odpelje ali odpošlje iz ene države članice Skupnosti v Slovenijo.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3585