100si

Vpisano: 21.4.2009 10:13:19

Protokol o izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb

Vlada se je na seji 9. aprila 2009 seznanila s Protokolom o izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb, ki ga je z namenom realizacije projekta vzpostavitve informacijske povezanosti nepremičninskih evidenc in projekta VEM v tem in preteklem letu pripravila delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Geodetske uprave Republike Slovenije in Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Z namenom, da bi bil omenjeni protokol resnično učinkovit pripomoček za preseganje ovir, ki danes onemogočajo učinkovito elektronsko izmenjavo podatkov med zemljiško knjigo na eni strani ter zemljiškim katastrom in katastrom stavb na drugi strani, je bilo treba popisati vse postopke, določiti enotne identifikatorje, vsebinsko uskladiti podatke, ki bi se izmenjevali med obema informacijskima sistemoma, dogovoriti načine vzdrževanja vsebinsko usklajenih podatkov, določiti označitev neurejenih in neusklajenih podatkov ter številne druge aktivnosti.

Vlada se je seznanila, da bo protokol objavljen na spletnih straneh obeh upravljavcev omenjenih nepremičninskih evidenc – torej Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Geodetske uprave Republike Slovenije – vse z namenom, da bi se preko spletnega naslova pridobili podatki o še morebitnih preostalih napakah in nedoslednostih, ki bi jih ugotovili uporabniki obeh evidenc. Tako pridobljene informacije se bodo vsebinsko preučile s strani dvo-partitno sestavljene delovne skupine – prav tako ustanovljene na tej vladni seji – rezultati ugotovitev te skupine pa se bodo tekoče odražali v popravkih zadevnega protokola in v sami računalniški aplikaciji, preko katere bo elektronska izmenjava podatkov potekala.

Vlada se je tudi seznanila, da se bo v pravno-tehnično nespornih delih začela elektronska izmenjava podatkov med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb izvajati že v letu 2009, za kar imata obe pristojni instituciji že zagotovljena sredstva. Za učinkovito izvedbo enotne krajevne pristojnosti v zemljiškoknjižnih in geodetskih zadevah, za vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov v elektronski obliki po notarjih in za njihovo prevzemanje v elektronsko obliko pri zemljiškoknjižnih sodiščih, kot tudi iz razlogov siceršnje racionalizacije informacijskih sistemov in olajšanja dostopa uporabnikov do različnih informacij o nepremičninah, pa bo v prihodnjih letih potrebna celovita prenova obstoječih informacijskih rešitev – t.j. vzpostavitev novega informacijskega sistema pri Geodetski upravi Republike Slovenije in prenova informacijskega sistema zemljiške knjige.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3601