100si

Vpisano: 28.4.2009 15:51:18

Dopolnitev e-seminarja Prenos dejavnosti s.p. na d.o.o.

V e-seminarju Prenos dejavnosti s.p. na d.o.o. smo v aprilu prenovili poglavje Računovodski in davčni vidik preoblikovanja (od dneva obračuna prenosa do dneva vpisa v sodni register in po dnevu vpisa preoblikovanja v sodni register).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3617