100si

Vpisano: 25.5.2009 13:25:22

Vlada se je opredelila do predloga paketnih ukrepov za izboljšanje gospodarske in socialne situacije v Sloveniji

Vlada se je na seji 21. maja 2009 opredelila do predloga paketnih ukrepov za izboljšanje gospodarske in socialne situacije v Sloveniji, ki jih je v proceduro državnega zbora za jutrišnjo izredno sejo vložila poslanska skupina SDS. Vlada meni, da so ukrepi zelo nedodelani, v precej primerih le nakazujejo smer delovanja ekonomskih politik, zato so možne različne interpretacije njihove implementacije, ki lahko imajo tudi zelo različne javnofinančne posledice. V kar nekaj primerih bi bilo treba opraviti dodatne analize (»cost benefit« analiza), ki bi omogočile racionalno odločitev glede sprejema.

Vlada ocenjuje, da so v tem trenutku fiskalno nevzdržni, saj pomenijo predvsem znižanje javnofinančnih prihodkov in povečanje javnofinančnih odhodkov. To pomeni, da povečujejo problem razkoraka med obveznostmi in viri njihovega financiranja, ki se je v razmerah padanja gospodarske rasti pokazal kot eden ključnih problemov javnih financ v Sloveniji.

Ukrepi med seboj tudi niso povezani v celoto, ki bi na konsistenten način ciljali ključne probleme, s katerimi se sooča slovensko gospodarstvo. Podrobnejše opredelitve do posameznih predlogov najdete v celotnem gradivu, ki je objavljeno na vladni spletni strani.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3666