100si

Vpisano: 25.5.2009 13:41:43

Pregled izvajanja protikriznih ukrepov

Vlada je v omenjenem gradivu pripravila pregled vseh ukrepov, ki jih je do zdaj sprejela in jih izvaja tako za zmanjševanje kot za blažitev posledic finančne in gospodarske krize ter njihove finančne učinke. Med kratkoročnimi spodbujevalnimi ukrepi ekonomskih in socialnih politik so: ukrepi za spodbujanje kreditnega trga, ukrepi davčne politike, ukrepi aktivne politike zaposlovanja in socialnih transferjev, ukrepi za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in razvoj podjetništva, ukrepi za tehnološki razvoj, ukrepi za spodbujanje investicij ukrepi na področju kmetijstva in projekti črpanja EU skladov. Podrobno so v gradivu predstavljeni tudi varčevalni ukrepi v javnem sektorju. Celotno gradivo si lahko preberete na:
http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/aktivno_proti_financni_in_gospodarski_krizi/

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3671