100si

Vpisano: 19.6.2009 12:49:41

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte

Vlada je na redni seji 30. aprila 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je tudi določila prečiščeno besedilo Uredbe, ki bo objavljeno na vladnih spletnih straneh. Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 5. maja 2009.

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov določa, da se prispevek za plačevanje posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov zviša za 10 %, in sicer za motorni bencin, letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski bazi na 0,01111 EUR/liter, za dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni kerozin, letalsko gorivo na kerozinski bazi na 0,01060 EUR/liter ter za kurilno olje na 0,01060 EUR/kg.

Povišanje posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov za 10 % je pripravljen v skladu s sprejetim Načrtom uravnavanja reguliranih cen za leti 2008 in 2009.

Za realizacijo obveznosti v skladu z Direktivo Sveta 2006/67/ES z dne 24. julija 2006 in sklepa Vlade RS o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2009 bi bilo potrebno povišanje posebnega nadomestila za 15 %, s čimer bi bilo omogočeno, da Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov izvaja naloge v skladu z obvezami, ki izhajajo iz članstva v EU in letnim programom dela.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3739