100si

Vpisano: 29.6.2009 11:22:55

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah

Vlada je na seji 7. maja 2009 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah ter ga poslala Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku.

S tem zakonom se ureja cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg. Za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, namreč veljajo določbe Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ki določa, da cestnina pomeni plačilo določenega zneska za vozilo, ki na določeni razdalji vozi po cestninski cesti, njena višina pa temelji na prevoženi razdalji in tipu vozila.

Zakon predvideva uvedbo vinjet za krajše časovno obdobje, in sicer enomesečnih in tedenskih. Hkrati z uvedbo enomesečnih in tedenskih vinjet bo Republika Slovenija ukinila polletne vinjete za osebne avtomobile. Dejstvo je, da so polletne vinjete do sedaj kupovali predvsem občasni uporabniki slovenskega cestninskega omrežja, tako domači kot tudi tuji. Za motorna kolesa pa bo poleg tedenske in letne v uporabi še polletna in ne enomesečna.

Republika Slovenija je z uvedbo vinjet za krajši čas v popolnosti sledila očitkom iz uradnega opomina Evropske komisije.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3751