100si

Vpisano: 2.7.2009 14:55:17

Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin

Vlada je na seji 4. junija 2009 sprejela Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin.

Uredba določa podrobnejšo delitev skupin istovrstnih nepremičnin, ki so določene z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) v podskupine, in podrobnejše podatke za pripis vrednosti nepremičnin po posameznih podskupinah nepremičnin, določenih s to uredbo.

Temeljni kriterij pri razdelitvi skupin istovrstnih nepremičnin v podskupine je trg nepremičnin. Nepremičnine, ki so predmet pravnega prometa na trgu nepremičnin, neposredno vplivajo na določitev modelov ocenjevanja njihovih tržnih vrednosti, zato so skupine istovrstnih nepremičnin razdeljene na take podskupine, kot jih zaznava trg oziroma ponudba in povpraševanje na trgu. Za vsako podskupino skupin istovrstnih nepremičnin so natančno, v skladu z enotno klasifikacijo stavb, navedene stavbe, ki se po uredbi razvrščajo v posamezne podskupine. Na takšen način je nedvoumno določeno, katere stavbe se v skladu z predpisano standardizacijo stavb razvrstijo v posamezno podskupino skupine istovrstnih nepremičnin.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3783