100si

Vpisano: 6.7.2009 22:17:19

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2008/2009

Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom.

Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence in dijake, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so v šolskem oz. študijskem letu 2008/2009 v zaključnih letnikih izobraževalnih programov.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta. Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom se kot spodbuda dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne učne pogodbe v poklicnem in višjem strokovnem izobraževanju ter da zagotavljajo ustrezno opremljena učna oziroma študijska mesta. Končna višina spodbude je odvisna od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim sklepom določi minister za šolstvo in šport.

Rok prijave je 17. julij 2009.

Vlagatelje prosimo, da poleg vloge oddane po pošti ali osebno v vložišču sklada, vlogo oddajo tudi v obliki elektronske prijave na spletni strani ISARR (https://e-prijava.svlr.gov.si/), kjer je razpis označen s krajšim imenom "PUD 2008/9". Za tehnično podporo elektronski prijavi je na telefonski številki Centra za podporo uporabnikom sistema ISARR 01/300-98-15 vsak delovnik med 8. in 16. uro zagotovljena strokovna pomoč. Pri elektronski prijavi si lahko pomagate tudi z navodili, ki so objavljena na omenjeni internetni strani v rubriki Pomoč.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo pri Nataši Florjančič na telefonski številki 01/434-58-87 oziroma 01/434-10-80 vsak delovni dan med 9. in 12. uro ter v sredo tudi od 14. do 16. ure, ali na e-poštnem naslovu natasa.florjancic@sklad-kadri.si.

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno.

Razpisna dokumentacija
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3797