100si

Vpisano: 16.7.2009 10:16:00

Informacija o obdavčevanju pogonskih goriv s trošarinami v letu 2009

Vlada je na redni seji 9. julija 2009 obravnavala Informacijo o obdavčevanju pogonskih goriv s trošarinami v letu 2009. Vlada nalaga Ministrstvu za finance, da tudi v prihodnjem obdobju spremlja  gibanje  cen  bencina  ter plinskega olja za pogonski namen ter po potrebi pripravi ustrezne spremembe zneskov  trošarin  za dopisne seje Vlade Republike Slovenije, tako da zagotavlja ustrezen nivo prihodkov iz naslova trošarin na pogonska goriva v državni proračun, pri čemer pa mora upoštevati:

  • gibanje drobnoprodajnih cen pogonskih goriv na slovenskem trgu ter.
  • da mora biti zagotovljeno nemoteno delovanje sistema povračil trošarin za plinsko olje, ki se kot pogonsko gorivo porabi za komercialni namen v maksimalnem predpisanem znesku 130 € za 1000 litrov goriva.  

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3854