100si

Vpisano: 17.7.2009 13:04:28

Odgovor na poslansko pobudo v zvezi s spremembo Zakona o dohodnini

Vlada je na redni seji 11. junija 2009 podala odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s spremembo Zakona o dohodnini. Vlado poziva, da pripravi spremembe zakona o dohodnini, s katerim se ponovno uvede pet stopenj dohodnine, kot je bilo to urejeno v Zakonu o dohodnini. Poleg tega poziva vlado, da v zakon o dohodnini ponovno uvede olajšavo za različne namene v obliki zmanjšanja davčne osnove zavezanca v višini 2%, vključno z olajšavo za nakup in gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema.

V skladu z Normativnim programom dela vlade je v letošnjem letu, in sicer v juliju, predvidena tudi določitev besedila predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

Izhodišča za pripravo novele zakona o dohodnini so podana v koalicijski pogodbi. Izhajajoč iz usmeritev iz koalicijske pogodbe se v okviru priprave sprememb zakona o dohodnini proučujejo spremembe lestvice in olajšav, vključno s stanovanjsko olajšavo.

Navedene spremembe se temeljito proučujejo tudi z vidika finančnih učinkov, saj bo pri popravkih navedene zakonodaje potrebno upoštevati vzdržnost javnih financ.

Glede predloga za ponovno uvedbo olajšave za različne namene vlada ugotavlja, da ni smiseln za doseganje cilja pomoči socialno šibkim, saj je pogoj za uveljavljanje navedenih olajšav, da se določen del razpoložljivega dohodka zavezanca najprej nameni za določen namen in na tej podlagi uveljavlja olajšava. Pri osebah z nizkimi dohodki je razpoložljivega dohodka za navedene namene praviloma bistveno manj kot pri zavezancih z višjimi dohodki. Poleg tega bi ponovna uvedba olajšave za različne namene pomenila korak v smeri povečane kompleksnosti sistema olajšav, kar bi lahko postavilo pod vprašaj veljavni sistem informativnega izračuna dohodnine, ki pomeni poenostavljen postopek odmere dohodnine.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3873