100si

Vpisano: 17.7.2009 13:48:29

Celostna podoba organov državne uprave

Vlada je na seji 17. junija 2009 sprejela sklepe v zvezi z urejanjem enovite celostne podobe državne uprave in predlog dejavnosti, ki so ga na podlagi strokovne ocene pripravili na Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za kulturo in v Uradu Vlade RS za komuniciranje.

Vlada je sklenila, da obstoječa celostna podoba organov državne uprave ni ustrezna, dovolj uporabljana in učinkovita, zato bo z nadaljnjimi dejavnostmi vzpostavila novo enovito celostno podobo državne uprave.

Rok za uvedbo celostne podobe, ki ga je določal Pravilnik o celostni podobi organov državne uprave, se bo podaljšal do 1. junija 2010 z dopolnitvijo, da državni organi, ki svoje celostne podobe še niso uskladili s pravilnikom, ohranijo obstoječo celostno podobo.

Obenem bodo na Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za kulturo in v Uradu Vlade RS za komuniciranje v skladu s priporočili strokovne delovne skupine pripravili in izpeljali vse dejavnosti za izvedbo natečaja za izbiro izvajalca nove celostne podobe državne uprave ter do 1. decembra 2009 pripravili uredbo, ki bo celovito uredila novo celostno podobo in njeno skrbništvo.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3883