100si

Vpisano: 17.7.2009 14:09:13

Kvote pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2009

Vlada je na redni seji 15. julija 2009 določila, v skladu z Zakonom o javnih financah ter s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do vključno septembra 2009 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov.

Pri določanju predloga kvote za tretje trimesečje je Ministrstvo za finance upoštevalo naslednje:

  1. s sprejetim rebalansom proračuna RS za leto 2009 zagotovljene pravice porabe neposrednim proračunskim uporabnikom;
  2. evidentirane prevzete obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna;
  3. likvidnostne možnosti proračuna (upoštevaje načrtovano dinamiko prihodkov);
  4. dinamiko porabe proračunskih sredstev v preteklih letih ter
  5. načilnosti posameznih ekonomskih kategorij odhodkov proračuna (sezonsko komponento trošenja pravic porabe).

Predlagana kvota za tretje trimesečje proračunskega leta 2009 znaša 2,2 mrd evrov, kar je 22,5% vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprejetega rebalansa proračuna za leto 2009.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3888