100si

Vpisano: 28.8.2009 14:44:08

Izhodišča za pripravo novele Zakona o dohodnini

Vlada je na redni seji 27. avgusta 2009 sprejela Izhodišča za pripravo novele Zakona o dohodnini.

Vlada se je seznanila s predlogom izhodišč za pripravo predloga novele Zakona o dohodnini. Vlada Republike Slovenije bo v okviru strukturnih reform na področju socialnega, pokojninskega in zdravstvenega varstva, delovanja javnih zavodov in davčnega sistema proučila tudi davčno zakonodajo, brez dodatnih obremenitev dela in znanja. Ob tem je Vlada Republike Slovenije zadolžila Ministrstvo za finance, da manj zahtevne in nujne spremembe Zakona o dohodnini, ki ne pomenijo uvedbe novih dohodninskih razredov, predloži v vladni postopek obravnave.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4020