100si

Vpisano: 2.9.2009 13:13:59

"Absolvent - aktiviraj in zaposli se": vprašanja in odgovori

Vprašanja o programu "Absolvent - aktiviraj in zaposli se" smo zastavli Zavodu RS za zaposlovanje. Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu 5. 9. 2009.

Kdo se lahko vključi - vsak ki ima status absolventa, študent zadnjega letnika?

DA, ciljna skupina programa so študentje v absolventskem stažu, ki zaključujejo vsaj VII. raven izobrazbe oz. vsaj 2. bolonjsko stopnjo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list št. RS 46/2006, 15/2008) in ki v času vključitve v program »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/Absolvent - aktiviraj in zaposli se!« diplomirajo na vsaj VII. ravni izobrazbe oz. 2. bolonjski stopnji v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list št. RS 46/2006, 15/2008). Absolventski staž se za namen tega programa definira kot obdobje 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra študija.

Ali mora delovno mesto ustrezati smeri študija?

DA, delovno mesto, na katerem se bo izvajalo usposabljanje in na katerem bo realizirana subvencionirana zaposlitev, mora ustrezati ravni in smeri (naravoslovna, družboslovna) študija oz. izobrazbe, ki jo bo študent/absolvent pridobil.

V koliko časa po vključitvi v program mora študent diplomirati?

Absolvent se vključi v usposabljanje na delovnem mestu, ki lahko traja od 1 do 6 mesecev, vendar največ 100 ur/mesec. Po zaključenem usposabljanju na delovnem mestu ima udeleženec 6 mesecev časa, da zaključi študij oz. diplomira, nato pa se najkasneje v roku 8 dni vključi v subvencionirano zaposlitev pri izvajalcu (delodajalcu), pri katerem je uspešno opravil usposabljanje.

Kaj če študent ne diplomira v tem roku?

Ga delodajalec ni dolžan zaposliti.

Ali lahko delodajalec sam predlaga in izbere študente za sodelovanje v projektu?

DA.

Ali lahko delodajalec študentu na usposabljanju za delovno mesto izplačuje kakšno plačilo?

Absolventu za čas usposabljanja na delovnem mestu pripada dodatek za aktivnost v višini 3 €/h. Dodatek udeležencu izplačuje delodajalec, ki ga nato refundira od Zavoda RS za zaposlovanje. V času vključitve v program osebe pri delodajalcu ne bodo smele opravljati del po drugi pravni podlagi (delo preko študentske napotnice, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe ...).

Ali je to plačilo obdavčeno po dohodninski lestvici?

Izplačilo dodatka za aktivnost je oproščeno plačila dohodnine.

Ali je poleg usposabljanja dovoljeno delo preko študentskega servisa (v istem ali drugem podjetju)?

V istem podjetju ne (glejte zgoraj), pri drugem pa lahko.

Ali vključitev v program izključuje ali kako drugače vpliva prejemanje štipendije ali otroškega dodatka?

NE, dodatek za aktivnost se ne šteje kot lastni dohodek po 27.členu Zakona o socialnem varstvu.

Ali mora delodajalec po zaključenem usposabljanju na delovnem mestu študenta obvezno zaposliti? Kakšne so sankcije, če delodajalec tega ne stori?

DA, v kolikor je bilo usposabljanje uspešno izvedeno in je vključena oseba v zgoraj opredeljenem roku diplomirala, ga je delodajalec dolžan zaposliti.

Ali sme študent odstopiti iz programa (npr. zaradi mobbinga, nespoštovanja pogodbe s strani delodajalca, nespoštovanja ZDR ali ker je pridobil drugo zaposlitev)?

DA

Ali sme delodajalec odpustiti študenta, če ne izpolnjuje nalog, dogovorjenih v pogodbi v zaposlitvi, če ne prihaja na delo ipd.?

DA, V skladu z ZDR

Kakšno plačilo pripada študentu, ko se zaposli?

Skladno s pogodbo o zaposlitvi oz. z veljavnimi predpisi iz področja delovno pravne zakonodaje.

Ali se usposabljanje na delovnem mestu šteje v delovno dobo?

NE, gre za usposabljanje in ne delovno razmerje.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4023