100si

Vpisano: 14.9.2009 13:37:50

Spremembe Zakona o blagovnih rezervah

Vlada je na redni seji 3. septembra 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku.

S predlaganim zakonom se predlaga združitev dveh obstoječih javnih zavodov, in sicer Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.

Razlog za združitev je racionalizacija delovanja, saj gre pri obeh zavodih za enako statusno obliko, podobno je delovno področje, isti zakon daje pravno podlago za ustanovitev, isto je tudi resorno ministrstvo – Ministrstvo za gospodarstvo. Glavni cilj je z optimizacijo organizacije in procesov dela na področju sistema osnovne preskrbe z živilskim in neživilskim blagom zmanjšati javnofinančne odhodke na področju dela v javnih gospodarskih zavodih. Predvsem se bo z združevanjem obeh javno gospodarskih služb na področjih, kjer je to upoštevaje vsebino in obseg dela možno, optimiziralo administrativne, strokovno tehnične in finančne procese.

Z ukrepi na področju racionalizacije in optimizacije sistemov in procesov dela se bodo prioritetno zmanjšali stroški investicij, materialni stroški ter stroški vseh nabav, ki so skupni obema zavodoma. Deloma bodo spremembe tudi pripomogle k zaustavitvi rasti zaposlenih v javnem sektorju.

Spremembe zajemajo še nekaj manjših popravkov tehnične narave ter usklajujejo zakon s predpisi, ki urejajo prekrške, v smislu nadomestitve izrekanja denarnih kazni z globami.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4049