100si

Vpisano: 18.9.2009 9:46:22

Vlada izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

Vlada je na seji 10. septembra 2009 sprejela Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe.

Uredba je podlaga za podelitev koncesij avtobusnim prevoznikom ki opravljajo prevoze v javnem linijskem prometu. Izbor novih koncesionarjev, ki bo potekal na podlagi javnega razpisa, ne daje nikakršne prednosti sedanjim izvajalcem te storitve kakor je to bilo ob prvi podelitvi koncesij. Bistveno merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba za opravljanje prevozov. V izvajanje gospodarske javne službe bodo, ob sofinanciranju lokalnih skupnosti, po novem lahko vključeni tudi prevozi osnovnošolskih otrok.

Obseg izvajanja avtobusnih linij bo približno enak sedanjemu obsegu. Standardi prostorske in časovne dostopnosti bodo nekoliko izboljšani ker bodo z optimizacijo voznih redov usklajeni časovni odhodi in intervali različnih prevoznikov. Tako izvedena optimizacija voznih redov omogoča boljša kvaliteto prevozne ponudbe predvsem v konicah.

Cena vozovnic na podlagi nove uredbe predstavlja približno 25% poprečno znižanje cen vozovnic za avtobusne linijske prevoze. Nove cene pa naj bi začele veljati s 1.9. 2010.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4060