100si

Vpisano: 23.9.2009 12:41:28

Mnenje k Predlogu zakona o jamstveni shemi za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost

Vlada je na redni seji 17. septembra 2009 podala mnenje k Predlogu zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost. Skupina poslancev Državnega zbora RS, s prvo podpisanim mag. Radovanom Žerjavom je Državnemu zboru predložila v obravnavo Predlogu zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost. Vlada takšnemu predlogu nasprotuje.

Predlagatelji so Državnemu zboru predložili osnutek zakona, ki naj bi urejal dajanje jamstev Republike Slovenije fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost. Vlada opozarja, da sta v veljavi že dva zakona, ki urejata dajanja državnih jamstev – eden za gospodarske družbe in drugi za fizične osebe. Poleg tega je vlada že sprejela vrsto ukrepov, predvsem preko Slovenskega podjetniškega sklada, za izboljšanje likvidnosti podjetniškega sektorja. Tudi na področju kmetijstva že obstoječi ukrepi omogočajo doseganje ciljev, ki jih postavlja predlagani zakon in v pripravi so še dodatni ukrepi. Po mnenju vlade predlagani zakon uvaja ukrepe, ki so bodisi že v veljavi ali pa se že izvajajo na drugačen način.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4076