100si

Vpisano: 2.10.2009 10:17:10

Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29.09.2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2009

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2009 v primerjavi z julijem 2009 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2009 je bil –0,009.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2009 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih avgusta 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,017.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2009 v primerjavi z julijem 2009 je bil 0,000.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2009 je bil 0,014.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2009 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,000.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2009 v primerjavi s povprečjem leta 2008 je bil 0,007.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4105