100si

Vpisano: 2.10.2009 13:48:27

Besedilo predloga zakona o ratifikaciji Konvencije o spremembi konvencije o varstvu materinstva iz leta 1952

Vlada je na 47. seji, 1. oktobra 2009, določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji Konvencije o spremembi (spremenjene) konvencije o varstvu materinstva iz leta 1952 (Konvencija MOD št. 183).

Uvodoma konvencija št. 183 podaja definicijo pojma ženska ter pojma otrok. Konvencija nadalje določa varovanje zdravja nosečnic ali doječih mater, katerim zagotavlja, da jim ni treba opravljati dela, za katerega je pristojni organ določil, da škodljivo vpliva na zdravje matere ali otroka, ali za katerega je bilo ugotovljeno, da pomeni večje tveganje za njuno zdravje.

V zvezi s porodniškim dopustom konvencija določa, da ima ženska, za katero se ta konvencija uporablja, ob predložitvi zdravniškega potrdila ali drugega ustreznega potrdila, na katerem je naveden predvideni datum poroda, kakor določata notranja zakonodaja in praksa, pravico do porodniškega dopusta v trajanju najmanj 14 tednov. Konvencija ureja tudi dopust zaradi bolezni ali zapletov ter denarne dajatve in dajatve zdravstvenega varstva. Nadalje konvencija določa varstvo zaposlitve in nediskriminacijo.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4119