100si

Vpisano: 27.10.2009 17:41:30

Spremembe in dopolnitve Zakona o javni rabi slovenščine

Vlada je na 50. seji, 22.oktobra 2009, določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine in ga posredovala Državnemu zboru RS. Z njim se bodo zakonske rešitve uskladile s pravom Evropske unije in dopolnile zakonske rešitve, ki so v praksi povzročale težave pri izvajanju. Zakon natančneje opredeljuje svojo zaobjemnost, usklajuje predpisovanje jezika pri označevanju in oglaševanju izdelkov in storitev s pravom Evropske skupnosti, opredeljuje pristojnosti za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad posameznimi določbami in odpravlja nekaj očitnih pomanjkljivosti v sankcioniranju.

Jezik verskih obredov in opravil in jezik umetnostnih besedil sta po dopolnitvi izrecno izvzeta iz zaobjema zakona. Dopustita se označevanje in javno oglaševanje v slovenščini oziroma v potrošniku zlahka razumljivem jeziku, saj je Evropska komisija menila, da določbi 15. in 23. člena, ki za označevanje in javno oglaševanje izdelkov na območju Republike Slovenije predpisujeta slovenščino, nista v skladu z 28. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti oziroma s številnimi sodbami Sodišča Evropskih skupnosti.

Predlog zakona vsebuje tudi redakcijski popravek kazenske določbe in uskladitev globnih zneskov z Zakonom o uvedbi evra ter določbo, s katero se razveljavlja Pravilnik o izvajanju 15. in 23. člena Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS št. 112/07).

Ne glede na iskanje ravnovesja z novimi pravnimi obveznostmi Republike Slovenije v Evropski skupnosti predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine vztraja pri načelu domicilnosti jezika, slovenščine na Slovenskem. Ne odstopa niti od načel, na katerih temelji Zakon o javni rabi slovenščine, v prvi vrsti obvezne javne rabe slovenščine in razvijanja visoke kulturne ravni javnega sporazumevanja. Predlog tudi dodatno uveljavlja načelo varovanja človekovih pravic, konkretno pri udeležbi v verskih obredih.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4188