100si

Vpisano: 4.11.2009 16:48:24

Predlog Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije

Vlada je na 51. seji, 29. oktobra 2009, določila besedilo predloga Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije in ga posreduje Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku.

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2007/2/ES o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (Direktiva INSPIRE). Zakon ureja vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje infrastrukture za prostorske informacije v RS kot sestavnega člena evropske infrastrukture za prostorske informacije.

Skladno z okvirji, ki so potrebni za doseganje cilja Direktive INSPIRE, so temeljni cilji zakona o infrastrukturi za prostorske informacije:

 • vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji,

 • določitev splošnih pravil za vodenje in delovanje te infrastrukture, ki omogočajo:
     a) zagotavljanje konsistentnosti zbirk prostorskih podatkov - t.j. popolnost podatkov oziroma zbiranje in vodenje enakih prostorskih podatkov na več mestih pri različnih subjektih;
     b) popolnost opisov zbirk prostorskih podatkov;
     c) povezljivost prostorskih podatkov iz različnih zbirk prostorskih podatkov;
     d) kompatibilnost infrastrukture za iskanje, dostop in uporabo prostorskih podatkov;

 • določitev pogojev uporabe podatkov in zagotovitev učinkovite skupne uporabe zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki med javnimi organi;

 • zagotovitev učinkovitega izvajanja zakona – t.j. določitev »nacionalne točke za stike«, ki je pristojna za stike z Evropsko komisijo v zvezi z direktivo INSPIRE in skrbi za učinkovito vzpostavitev in uporabo infrastrukture za prostorske informacije.

Predlagane rešitve zakona o infrastrukturi za prostorske informacije uvajajo na področju dostopa do prostorskih informacij načelo dostopnosti prostorskih informaciji in storitev na enem mestu, in skladno z načelom sorazmernosti (ki izhaja iz Direktive INSPIRE) zagotavljajo večjo učinkovitost, medsebojno usklajenost, kvaliteten in lažji dostop do evidentiranih podatkov o prostoru s sredstvi informacijsko komunikacijske tehnologije ter razvijanje novih storitev posredovanja podatkov.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4224