100si

Vpisano: 20.11.2009 12:24:45

Vlada podpira predlog sklepa Sveta o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema EURODAC

Vlada je na 53. seji, 12. novembra 2009, sprejela sklep, da podpira predlog sklepa Sveta o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema EURODAC, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol zaradi kazenskega pregona.

Cilj predloga sklepa Sveta je, da se na podlagi zahtev, ki jih vložijo organi odkrivanja in preprečevanja kriminalitete držav članic in Europol zaradi kazenskega pregona, omogoči primerjavo s podatki iz sistema EURODAC, in sicer zaradi preiskovanja kaznivih dejanj v povezavi s terorizmom in ostalih hudih kaznivih dejanj, kot sta trgovina z ljudmi in prepovedanimi drogami.

V Haaškem programu je navedeno, da je treba za krepitev varnosti izboljšati izmenjavo informacij. Eden od ciljev programa je, da se v celoti izkoristi novo tehnologijo, med drugim, kjer je to primerno, prek neposrednega (»on-line«) dostopa za organe kazenskega pregona, vključno za Europol, do obstoječih centralnih podatkovnih baz EU.

Podatki o državljanih držav članic EU in državljanih tretjih držav so na razpolago v različnih oblikah in sistemih v državah članicah ter na ravni EU. V nacionalnih in evropskih instrumentih so določena pravila in pogoji, v skladu s katerimi lahko organi odkrivanja in preprečevanja kriminalitete dostopajo do teh podatkov za izvajanje svojih zakonitih nalog.

Predlog je popolnoma skladen s splošnim ciljem oblikovanja evropskega območja svobode, varnosti in pravice. Njegove določbe so v celoti skladne s temeljnimi pravicami ter zlasti pravico do azila in varstva osebnih podatkov, kot je zapisano v 8. (varstvo osebnih podatkov) in 18. členu (pravica do azila) Listine o temeljnih pravicah EU. Glede na poseben položaj oseb, ki iščejo mednarodno zaščito, vsebuje predlog posebno prepoved izmenjave osebnih podatkov, pridobljenih ob upoštevanju tega predloga, s tretjimi državami, organizacijami ali subjekti.

Republika Slovenija načeloma podpira predlog sklepa. Dostop do podatkov iz sistema EURODAC je pomemben tako za Republiko Slovenijo kot za EU, saj je del prizadevanj za širitev evropskega informacijskega omrežja, ki naj policijskim in drugim pristojnim službam omogoči dostop do informacijskih sistemov EU (SIS, VIS). Predlog je treba obravnavati kot zelo občutljiv, saj posega v materijo, ki je urejena z instrumenti mednarodnega prava (konvencije ZN), ki urejajo azil. V primeru omenjenega predloga Sklepa Sveta gre torej za dostop do baze podatkov nekaznovanih oseb in strinjamo se, da je treba dostop do podatkov iz sistema EURODAC omejiti tako, da se do njih lahko dostopa le v točno določenih primerih, in sicer zaradi preiskovanja kaznivih dejanj v povezavi s terorizmom in ostalih hudih kaznivih dejanj, kot sta trgovina z ljudmi in prepovedanimi drogami. Menimo, da bi z realizacijo Slovenija lahko veliko pridobila. Prstni odtisi prosilcev za mednarodno zaščito se namreč ne nahajajo v skupni bazi AFIS, zato jih slovenski organi odkrivanja in preprečevanja kriminalitete trenutno ne morejo preverjati.

Vlada bo na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije posredovala predlog stališča v obravnavo Državnemu zboru.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4269