100si

Vpisano: 21.11.2009 10:06:24

Odgovor na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive

Vlada potrjuje predlog odgovora na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi (Kršitev št. 2009/0484) v pravni red Republike Slovenije, dopis št. SG-Greffe (2009)D/5680 z dne 28.9.2009.

Vlada pooblasti dr. Janeza Pogorelca, direktorja Službe Vlade RS za zakonodajo, za podpis in posredovanje odgovora Evropski komisiji prek Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, najpozneje do 28.11.2009.

Evropska komisija je v uradnem opominu zavzela stališče, da Republika Slovenija ni sprejela vseh ukrepov za prenos Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi v pravni red Republike Slovenije, v vsakem primeru pa Komisije ni obvestila o takšnih ukrepih. Komisija zato ocenjuje, da Republika Slovenija ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz navedene direktive. Gradivo je informacija o vsebini odgovora na uradni opomin Evropske komisije v zvezi s prenosom direktive 2007/36/ES v pravni red Republike Slovenije in notifikacijo nacionalnih predpisov, sprejetih za prenos te direktive. Vlada je ugotovila, da so bili za prenos Direktive 2007/36/ES v pravni red Republike Slovenije sprejeti Zakon o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-B) (SOP 2009-01-2866), Ur.l. RS, št. 58/2009, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) (SOP 2009-01-2040), Ur.l. RS, št. 42/2009 in Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (2006-01-1799), Ur.l. RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.). Postopek notifikacije navedene direktive je bil izveden dne 13. 10. 2009 z vnosom vseh podatkov in besedil relevantnih nacionalnih predpisov v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije. S tem je Slovenija izpolnila vse obveznosti iz navedene direktive.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4283