100si

Vpisano: 3.12.2009 16:33:20

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2009

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2009 v primerjavi s septembrom 2009 je bil 0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra 2009 je bil –0,005.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra 2009 je bil 0,000.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,014.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2009 v primerjavi s septembrom 2009 je bil 0,001.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2009 je bil 0,014.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2009 je bil 0,001.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,000.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2009 v primerjavi s povprečjem leta 2008 je bil 0,007.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4318