100si

Vpisano: 18.12.2009 18:38:31

Vlada je sprejela mnenje o pobudi GZS za začetek postopka za oceno ustavnosti Obrtnega zakona

Vlada je na 58. seji, 10. decembra 2009, na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela mnenje o pobudi Gospodarske zbornice Slovenije in ostalih za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena, prvega, drugega, tretjega, petega, šestega in sedmega odstavka 5. člena, prvega odstavka 6. člena in 31. člena Obrtnega zakona, 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona ter ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi obrtnih dejavnosti ter obrti podobnih dejavnosti in ga posredovala Državnemu zboru RS.

Vlada meni, da predlagatelji nimajo pravnega interesa za vložitev pobude. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) svoj pravni interes utemeljuje z dejstvom, da je reprezentativna zbornica po Zakonu o gospodarskih zbornicah. Reprezentativnost je odvisna od števila članov, kar vpliva na velikost in moč GZS. Obvezno članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OPZ) vpliva na število članov v GZS in s tem na moč GZS. Članstvo v GZS je prostovoljno in se torej gospodarski subjekti lahko odločijo, ali se bodo v GZS včlanili. Obvezno članstvo v OPZ ne pomeni, da gospodarski subjekti ne bi mogli biti istočasno člani obeh zbornic in tako ne vpliva na število članov GZS.

Po mnenju vlade pravnega interesa ni mogoče utemeljevati z dejstvom, da je zaradi manjšega števila članov GZS zmanjšana njena moč in vpliv in ogroža njeno reprezentativnost. V skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o ustavnem sodišču je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnica oziroma pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Moč in vpliv ter ogroženost reprezentativnost GZS ne predstavlja pravice, pravnega interesa oziroma pravnega položaja GZS, ampak gre v tem primeru zgolj za ekonomski interes GZS. Status reprezentativnosti GZS oziroma zbornic nasploh pa ni podeljena v interesu GZS oziroma zbornic, ampak v interesu njenih članov.

GZS pa tudi ni izkazala, da je zaradi obveznega članstva gospodarskih subjektov v OPZ izgubila svoje člane in da je zaradi tega ogrožena njena reprezentativnost. Če se bo GZS hotela izogniti izgubi svojih članov, bo morala izgubo nadomestiti z včlanitvijo novih članov, ne pa z izpodbijanjem obveznega članstva v OPZ in določb Obrtnega zakona.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4364