100si

Vpisano: 4.1.2010 16:13:57

Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega programa finančnega izobraževanja

Vlada je na 59. redni seji, 17. decembra 2009, sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega programa finančnega izobraževanja.

V pristopnem procesu Republike Slovenije k Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj - OECD se je izkazalo, da članice te organizacije področju finančnega izobraževanja namenjajo veliko pozornosti in tudi od Republike Slovenije, kot bodoče članice pričakujejo, da bo razvila konkreten program finančnega izobraževanja na nacionalni ravni.

Načela in dobre prakse finančnega izobraževanja in ozaveščanja OECD iz leta 2005, 2008 in 2009, ki naj bi bila v pomoč pri prizadevanjih za začetek izvajanja programov finančnega izobraževanja, so potrdile vse njene članice, v okviru pristopnega procesa pa se je z njimi strinjala tudi Republika Slovenija. OECD načela so skladna tudi z načeli Evropske Komisije za zagotavljanje kakovostnih shem finančnega izobraževanja.

Vlada Republike Slovenije predlaga ustanovitev medresorske delovne skupine za finančno izobraževanje, ki naj bi v roku šestih mesecev pripravila nacionalnega programa finančnega izobraževanja na osnovi najboljših praks in zgoraj navedenih smernic.

V medresorski delovni skupini bodo poleg Ministrstva za finance sodelovali predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za šolstvo in šport, Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, Slovenskega zavarovalnega združenja, Združenja bank Slovenije, Združenja članov borze vrednostnih papirjev, Združenja družb za upravljanje in Zveze potrošnikov Slovenije. Koordinacijo medresorske delovne skupine prevzame Ministrstvo za finance. K pripravi osnutka nacionalnega programa, ki bo vsebovala analizo trenutnega stanja programov, ki se izvajajo na področju finančnega izobraževanja, identifikacijo problemov in predloge rešitev, lahko medresorska delovna skupina za svoje delo in posvetovanje povabi tudi druge strokovnjake, ki bodo s svojimi izkušnjami in delovanjem prispevali h kakovosti nacionalnega programa, kot tudi k njenemu uspešnemu izvajanju.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4409