100si

Vpisano: 5.1.2010 19:02:03

Obračun DDV od pridobitve blaga znotraj Skupnosti

Pojasnilo DURS, št. 4230-294/2009-2, 15. 12. 2009

Davčni zavezanec v pojasnilu opisuje primer dobave blaga znotraj Skupnosti, kjer je dobavitelj blaga iz druge države članice (blago je prispelo v Slovenijo iz Anglije), ki je registriran za namene DDV tudi v Sloveniji (ker gre za davčnega zavezanca, ki se ukvarja s prodajo blaga na daljavo, razumemo, da je zaradi teh dobav pridobil slovensko identifikacijsko številko za DDV) opravil dobavo slovenskemu davčnemu zavezancu in mu na računu obračunal slovenski DDV. Navaja tudi, da je dobavitelj blaga kasneje znesek slovenskega DDV kupcu blaga vrnil. Ker je na računu dobavitelja slovenska identifikacijska številka za namene DDV sprašuje, ali je pravilno, da slovenski davčni zavezanec od pridobitve blaga sam obračuna DDV.

Iz vprašanja sicer ni natančno razvidno na kakšno vrsto dobave blaga se konkreten primer nanaša, vendar razumemo, da je davčni zavezanec prejel dobavo blaga, ki jo je naročil na daljavo, s pomočjo elektronskih sredstev (internetna prodaja).

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Davčni zavezanec, ki opravi obdavčeno pridobitev blaga znotraj Skupnosti mora sam obračunati DDV.

V skladu z določbo tretjega odstavka 20. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09 in 85/09) se šteje, da je kraj dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov račun iz države članice, ki ni namembna država članica (prodaja blaga na daljavo), kraj, kjer se blago nahaja, ko se odpošiljanje ali prevoz blaga kupcu konča, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) dobava blaga je opravljena za davčnega zavezanca ali pravno osebo, ki ni davčni zavezanec, katerih pridobitve blaga znotraj Skupnosti niso predmet DDV, ali za katerokoli drugo osebo, ki ni davčni zavezanec;

b) dobavljeno blago niso niti nova prevozna sredstva niti blago, ki ga dobavi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, potem ko je bilo montirano ali instalirano, s poskusnim zagonom ali brez njega.

To pomeni, da v primeru prodaje blaga na daljavo velja, da je kraj dobave in obdavčitev z DDV v državi članici, kjer se pošiljanje ali prevoz blaga konča le takrat, če je kupec oseba, ki ne obračunava DDV od pridobitev blaga znotraj Skupnosti. Plačnik DDV je v tem primeru dobavitelj blaga, ki obračuna DDV v državi članici, kjer se pošiljanje ali prevoz blaga konča.

V konkretnem primeru pa ne gre za prodajo blaga na daljavo iz tretjega odstavka 20. člena ZDDV-1 ampak za dobavo blaga iz prvega odstavka 20. člena TDDV-1 za katero velja, da kadar blago odpošlje ali odpelje dobavitelj, kupec ali tretja oseba, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku. Kraj dobave blaga je tako v drugi državi članici (Angliji), kjer se je prevoz ali odpošiljanje blaga pričelo in ne v Sloveniji.

Za kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti, pa se v skladu z določbo prvega odstavka 23. člena ZDDV-1 šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se konča odpošiljanje ali prevoz osebi, ki ga je pridobila. Obveznost za obračun DDV od pridobitve blaga znotraj Skupnosti v konkretnem primeru tako nastane v Sloveniji, ker se je odpošiljanje (ali prevoz) blaga končalo na ozemlju Slovenije.

DDV od pridobitve blaga znotraj Skupnosti iz prvega odstavka 23. člena ZDDV-1 mora na podlagi druge točke prvega odstavka 76. člena tega zakona obračunati in plačati pridobitelj blaga, to je davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji.

Davčni zavezanec iz druge države članice je sicer najprej na računu obračunal slovenski DDV, vendar je kasneje plačan DDV kupcu vrnil. V tem primeru je ravnanje dobavitelja pravilno, saj je v tem primeru plačnik DDV prejemnik blaga (na podlagi 2. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1), ki je opravil obdavčeno pridobitev blaga znotraj Skupnosti. Navedba slovenske identifikacijske številke za DDV na izdanem računu davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici ne vpliva na obveznost za obračun DDV od pridobitve blaga znotraj Skupnosti v Sloveniji, vendar je treba za namene odbitka DDV zahtevati popravek računa, ker je pravilna navedba identifikacijske številke davčnega zavezanca v državi članici sedeža obvezna sestavina računa.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4427