100si

Vpisano: 12.1.2010 13:55:25

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B)

Drugi odstavek 23. člena se pravilno glasi:

»V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »drugega odstavka tega člena«.«.

Prvi odstavek 29. člena se pravilno glasi:

»V šestem odstavku 101. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za davek, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, se ne šteje poračun dohodnine na letni ravni.«.«.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4447