100si

Vpisano: 10.2.2010 12:56:22

Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev

Pojasnilo DURS, št. 4230-10/2010-1, 4. 2. 2010

Storitve čiščenja oken in čiščenja zasebnih gospodinjstev se obdavčijo z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji DDV od davčne osnove.

S sprejetjem novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 85/09 – ZDDV-1B), ki je stopila v veljavo 1. 1. 2010, je uveljavljena nova ureditev glede uporabe nižje stopnje DDV. Nova ureditev se tako uporablja za delovne intenzivne storitve, kamor med drugim spada tudi čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev.

Na podlagi nove 11 b točke Priloge I k ZDDV-1 in 54.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09) se med čiščenje oken in čiščenje gospodinjstev iz 11 b točke Priloge I k ZDDV-1 uvršča čiščenje oken in čiščenje stanovanjskih prostorov pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.210 in N/81.220.

Za razvrstitev dejavnosti se v skladu s 146. členom ZDDV-1 uporablja standardna klasifikacija dejavnosti (SKD)* 2008.

Tako v področje N – DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI, v šifro 81.210 – Splošno čiščenje stavb, spada splošno (nespecializirano) čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje pisarn, tovarn, trgovin, uradov, drugih poslovnih in stanovanjskih stavb. Pretežno gre za čiščenje notranjosti objektov, lahko pa je vključeno tudi čiščenje dela zunanjosti stavb, npr. izložb ali pasaž.

V šifro 81.220 – Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme, pa spada:

 • čiščenje zunanjosti stavb vseh vrst, tudi čiščenje tovarn, poslovnih in stanovanjskih stavb
 • specializirano čiščenje stavb, npr. čiščenje oken, dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov ipd.
 • čiščenje strojev ipd.

Določba 54.a člena pravilnika natančno določa, da se nižja stopnja DDV lahko uporabi samo za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev, zato se nižja stopnje ne more uporabiti, kljub uvrstitvi v obravnavani šifri SKD, za opravljene storitve splošnega ali drugega čiščenja stavb, industrijskih naprav in opreme.

Kot je že navedeno, specializirano čiščenje stavb (N/81.220) obsega čiščenje oken, dimnikov in kurišč, štedilnikov ipd., vendar se nižja stopnja lahko uporabi samo za opravljeno storitev čiščenja oken.

Nižja stopnja DDV se uporabi tudi za opravljeno čiščenje zasebnih gospodinjstev. To pomeni, da se nižja stopnja DDV ne uporabi za opravljeno storitev čiščenja poslovnih prostorov in tudi ne za opravljeno storitev čiščenja skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 1. S kakšno stopnjo je obdavčena storitev čiščenja skupnih prostorov (npr. hodniki, stopnišča) večstanovanjskih stavb in čiščenja funkcionalnega zemljišča (okolice), ki pripada večstanovanjski hiši?

  Storitev čiščenja skupnih prostorov večstanovanjskih stavb in čiščenja funkcionalnega zemljišča je obdavčena z DDV po splošni 20-odstotni stopnji od davčne osnove.

 2. S kakšno stopnjo je obdavčena storitev čiščenja oken skupnih prostorov večstanovanjskih stavb?

  Storitev čiščenja oken skupnih prostorov večstanovanjskih stavb je obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove.

 3. S kakšno stopnjo so obdavčene dimnikarske storitve?

  Dimnikarske storitve (npr. čiščenje dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, peči, kotlov ipd.) so obdavčene z DDV po splošni 20-odstotni stopnji od davčne osnove.

 4. S kakšno stopnjo je obdavčena storitev čiščenja steklenih površin stavb (npr. steklene fasade, izložbe, pasaže ipd.)

  Storitev čiščenja steklenih površin stavb je obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove.

 

 

* Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4593