100si

Vpisano: 13.2.2010 21:40:16

Prijava v evidenco brezposelnih oseb (ePrijava) in oddaja Zahtevka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (eDN) sta na voljo tudi kot e-storitev

Na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje (Zavod) z naslovom www.ess.gov.si sta na voljo dve novi spletni storitvi: Prijava v evidenco brezposelnih oseb (ePrijava) in oddaja Zahtevka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (eDN), ki pomenita pomembno posodobitev pri poslovanju z brezposelnimi osebami. Novi elektronski storitvi sta nastali v okviru projekta Enotni informacijski prostor za iskalce zaposlitve, dosegljivi pa sta v okviru sistema eStoritve Zavoda.

Prednosti takega načina so številne, saj se brezposelne osebe, ki so vešče uporabe interneta, izognejo vrstam oz. čakanju na uradu za delo, poleg tega lahko vlogo oddajo 24 ur na dan ne glede na uradne ure in poslovni čas Zavoda, izognejo se ročnemu izpolnjevanju obrazcev ipd. To pomeni, da brezposelni osebi za prijavo ni potrebno obiskati urada za delo, saj z oddajo vloge pridobi po elektronski pošti termin za svetovalni intervju pri svetovalcu zaposlitve in termin za Informativno motivacijski seminar, kjer brezposelne osebe pridobijo poglavitne informacije o iskanju zaposlitve. Pri tem naj poudarimo, da se bodo brezposelne osebe, ki ne uporabljajo interneta, lahko prijavile na Zavodu tako kot do sedaj na prijavno-odjavni službi v prostorih Zavoda po vsej Sloveniji.

Nova spletna aplikacija pomeni pridobitev tudi za svetovalce zaposlitve na Zavodu, saj tak način dela pomeni manj administrativnega dela: podatki iz elektronskih vlog se namreč avtomatično prenašajo v zaledne aplikacije. Poleg tega se bo tako razbremenilo tudi delo uslužbencev Zavoda na prijavnih okencih. To pomeni, da bodo svetovalci zaposlitve lahko v prihodnje še več pozornosti namenili tistim brezposelnim osebam, ki resnično potrebujejo njihovo pomoč oz. bolj poglobljeno obravnavo, saj bo potrebno manj časa za administriranje.

Postopek oddaje ePrijave in eDN je zelo enostaven:

  1. Brezposelna oseba najprej opravi registracijo v sistem eStoritve Zavoda. (https://apl.ess.gov.si/ePortal/)

  2. Nato odda elektronsko prijavo v evidenco brezposelnih oseb in morebiti še elektronski zahtevek za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

  3. Po oddaji vloge dobi brezposelna oseba po elektronski pošti potrditev uspešne oddaje vloge in navedbo, da bo v 3 delovnih dneh prejela vabilo k svetovalcu zaposlitve.

  4. V 3 delovnih dneh prejme brezposelna oseba elektronsko vabilo na delavnico Informacijsko motivacijski seminar in k svetovalcu zaposlitve na prvi svetovalni intervju.

  5. Na prvem intervjuju brezposelna oseba opravi identifikacijo in podpiše prijavni obrazec in zahtevek za denarno nadomestilo.

Vir: Zavod za zaposlovanje
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4595