100si

Vpisano: 15.2.2010 17:38:51

Uporaba nižje stopnje DDV od dobave knjig na vseh fizičnih nosilcih

Pojasnilo DURS, št. 4230-75/2010-1, 10. 2. 2010

Dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih je obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove.

S sprejetji novele Zakona o spriibah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 85/09 – ZDDV-1B), ki je stopila v veljavo 1. 1. 2010, je uveljavljena nova ureditev glede uporabe nižje stopnje DDV. Nova ureditev tako med drugim določa, da je z nižjo stopnjo DDV obdavčena dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih.

Na podlagi 6. točke Priloge I k ZDDV-1 je dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskarskim gradivom, otroškimi slikanicami, vključno s tistimi za risanje ali barvanje, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, ziljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), časopisov in periodičnih publikacij obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežni delu namenjena oglaševanju.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09) v 52. členu določa, da se med izdelke iz 6. točke Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo:

 • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
 • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
 • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903);
 • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
 • ziljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
 • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih s tekstovnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).

Med navedene izdelke iz 6. točke 52. člena pravilnika pa se ne uvrščajo izdelki, ki vključujejo nad 50 % reklamnih vsebin.

Za razvrstitev izdelkov se v skladu s 146. členom ZDDV-1 uporablja kombinirana nomenklatura carinske tarife, ki je v elektronski obliki dosegljiva na naslednji spletni naslovu: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_sl.htm.

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 1. Po kateri stopnji se obdavči periodika/časopisi/revije on-line?Pri presoji, s kakšno stopnjo je obdavčena periodika/časopisi/revije, ki so on-line dostopne uporabnikom je potrebno izhajati iz dejstva, da v ti primeru ni opravljena dobava blaga, tiveč gre za opravljeno storitev. Ob smiselni uporabi Priloge I a k ZDDV-1 je takšna storitev elektronsko opravljena storitev.

 2. Po kateri stopnji se obdavčijo delovna gradiva (npr. vaje, delovni zvezki) na interaktivnih CD medijih?Dobava takšnega blaga se obdavči z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove.

 3. Po kateri stopnji se obdavči elektronska verzija strokovne revije, ki ima sicer tudi tiskano različico? Uporabniki dobijo geslo po elektronski pošti, s katerim si nato lahko snamejo strokovno revijo z interneta.Glej odgovor pod točko 1.

 4. Po kateri stopnji se obdavčijo knjige, slovarji ipd. na CD medijih?Knjige, slovarji ipd. na CD medijih so obdavčeni z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove.

 5. Po kateri stopnji se obdavčijo glasbeni CD mediji?Glasbeni CD mediji so obdavčeni z DDV po splošni 20-odstotni stopnji od davčne osnove.

 6. Po kateri stopnji se obdavčijo DVD mediji, na katerih so posneti filmi?DVD mediji, na katerih so posneti filmi, so obdavčeni z DDV po splošni 20-odstotni stopnji od davčne osnove.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4598