100si

Vpisano: 24.9.2004

Pripravila: Erika Režek

Pojasnilo Ministrstva za finance: Navedba podatkov na računih, ki jih trgovcem izstavljajo tuji dobavitelji – 34. člen ZDDV

Pojasnilo Ministrstva za finance: Navedba podatkov na računih, ki jih trgovcem izstavljajo tuji dobavitelji – 34. člen ZDDV


Ministrstvo za finance je dne 9.9.2004 v zvezi z vprašanjem strokovne službe združenja za trgovino, ki se je nanašalo na navedbo podatkov na računih, ki jih trgovcem izstavljajo tuji dobavitelji – 34. člen ZDDV (Ur.l. 134/03 – UPB in 45/04) posredovalo naslednje pojasnilo povzeto v nadaljevanju:

»Davčni zavezanec, ki je v Sloveniji identificiran za namene DDV, mora na računu, ki ga izda drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, navesti podatke v skladu s 34. členom ZDDV. Navedena določba ne velja za davčne zavezance, ki so identificirani za namene DDV v katerikoli drugi državi članici EU, saj morajo tako pri izdaji računa kot pri uveljavljanju pravice do odbitka vstopnega DDV spoštovati predpise svoje države članice, v kateri so identificirani za namene DDV.

V skladu s 40. členom ZDDV sme davčni zavezanec uveljaviti pravico do odbitka vstopnega DDV, če so izpolnjeni pogoji iz sedmega odstavka tega člena, torej če razpolagajo z računom, ki je seveda izdan po predpisih države članice dobavitelja.

V dopisu ste navedli tudi primer, da slovenski trgovci iz držav članic EU prejemajo račune, na katerih običajno manjkajo klavzule, ki se nanašajo na oprostitev plačila DDV. Poudarili bi, da Šesta direktiva, ki je temeljni evropski predpis na področju obdavčevanja blaga in storitev z DDV, kot obvezen podatek na računu za oproščeno dobavo blaga in storitev ali kjer je naročnik dolžan plačati davek, zahteva sklicevanje na ustrezno nacionalno določbo, ali na navedbo, da je dobava oproščena ali da zanjo velja postopek obrnjene davčne obveznosti. Ker je določba zavezujoča za vse države članice menimo, da bi morala biti vsebovana v nacionalnih predpisih držav članic EU, ki povzemajo Šesto direktivo.«

Vir: Povzeto po dopisu Ministrstva za finance z dne 6.9.2004

Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=464