100si

Vpisano: 14.5.2010 17:50:03

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada je na 80. redni seji, 6. maja 2010, izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

Z uredbo se zviša trošarina:

  • za neosvinčeni bencin s 469,51 € na 474,51 € za 1000 litrov in
  • za plinsko olje za pogon s 412,00 € na 417,00 € za 1000 litrov,

oboje za 0,005 €/liter.

Povečanje trošarine bo veljalo do 1. marca 2011. Takrat se bo obdavčitev s trošarino nadomestila z uvedbo CO2 dajatve, ki bo v nadaljevanju obremenjevala tudi poslovno rabo goriv. Zato je bila na seji vlade hkrati z obravnavo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (z uveljavitvijo 18. maja 2010), obravnavana tudi novela Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida Ministrstva za okolje in prostor, z uveljavitvijo 1. marca 2011.

Finančni učinek za proračun znaša 8,7 mio evrov za obdobje od 18. maja 2010 do 1. marca 2011 oziroma 1 mio. € na mesečnem nivoju.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4829