100si

Vpisano: 28.5.2010 14:55:35

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije

Vlada je na 84. seji, 27. maja 2010, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uredba).

Z Uredbo se zagotavljata jasnost in nedvoumnost določb, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku izredne naturalizacije iz nacionalnih razlogov, uvajata se novi merili na obrambnem in zdravstvenem področju, na področju financ in znanosti pa so merila natančneje opredeljena.

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije med drugim določa, da merila za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije določa Vlada Republike Slovenije z Uredbo.

Glede na nedavno spremenjeno upravno sodno prakso na tem področju se spremeni besedilo 3. člena Uredbe. Upravno sodišče Republike Slovenije je sprejelo stališče glede tretjega odstavka 3. člena uredbe, ki določa, da mnenje o izpolnjevanju meril, po katerih se ugotavljajo nacionalni razlogi, izda pristojno diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije, ko je to mogoče. S spremembo Uredbe se jasneje določi, kateri organ je pristojen za izdajanje mnenj v zvezi z nacionalnimi razlogi. Prav tako je bilo treba določiti funkcijo diplomatsko-konzularnih predstavništev pri pridobivanju mnenj.

Med pripravo sprememb in dopolnitev uredbe sta Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za zdravje predlagali novi merili za obrambo in zdravstvo, ki izkazujeta interes države za izredno naturalizacijo na navedenih področjih. Ministrstvo za finance in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pa sta predlagali dodatno obrazložitev že veljavnih meril na področjih financ in znanosti.

Ministrstvo za šolstvo in šport je predlagalo spremembo meril na področju šolstva, saj je dosedanja ureditev pokazala, da se večkrat zgodi, da posamezni pedagoški delavci imajo strokovne reference s področja vzgoje in izobraževanja, nimajo pa akademskega naslova, bodisi ker si ga niso uspeli pridobiti ali pa tega študij ne omogoča. Hkratno izpolnjevanje obeh pogojev je zelo redko, zato sprememba Uredbe dovoljuje izpolnjevanje le enega pogoja.

Prečiščeno besedilo Uredbe bo objavljeno na vladnih spletnih straneh.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4861