100si

Vpisano: 3.6.2010 18:13:45

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi RS

Vlada je na 83. redni seji, 20. maja 2010, izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije.

Z Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Vlada Republike Slovenije spreminja in dopolnjuje obstoječo Uredbo, ki je bila izdana na podlagi Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije.

Sprememba in dopolnitev Uredbe sta potrebni zaradi opozorila Evropske skupnosti, da je Republika Slovenija s sprejetjem Uredbe o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije preširoko tolmačila spremembo Začasnega okvira Skupnosti za ukrepe državne pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni gospodarski krizi.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4877